Polityka prywatności 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego sklepu internetowego jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

ANIMAK-Kopcza S.J. J.E. Kopcza z siedzibą w Legnicy ul. Jaworzyńska 303 (dalej "ANIMAK"), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000515725, REGON 390765499, NIP 6912137944

Cel przetwarzania

 • ANIMAK przetwarza dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego (dalej "Sklep") Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Sklepie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja).

 • Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, oraz adres email, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter) lub wówczas ANIMAK przetwarza Twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowych produktów, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych

ANIMAK przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Sklepie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

- numer telefonu

 1. Dokonywania zakupów w Sklepie:
  - imię i nazwisko
  - adres do dostawy
  - adres e-mail
 2. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane ? bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie ? postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: Moje Konto.
 6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu reklamacji a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@makarony-kopcza.pl
 2. Listownie na adres: ANIMAK-Kopcza S.J. w Legnicy ul. Jaworzyńska 303.

Powierzenie przetwarzania danych

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, przykładowo przedsiębiorstwu, któremu zleciliśmy dostawę towaru, bądź instytucji finansowej zajmującej się realizacją płatności. Transfer danych wykraczający poza ten zakres nie ma miejsca, względnie ma miejsce tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, przykładowo w celach reklamowych, bez wyraźnej zgody.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe ? Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@makarony-kopcza.pl.

Powiadomienie o dostępności produktu

Na twoje życzenie ANIMAK przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez ANIMAK. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Cookies

Sklep używa plików ?cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Wtyczka Facebook (przycisk Like & Share)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której oferentem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać po logo Facebook bądź przycisku "like" ("polub") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook dostępny jest tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę, korzystając ze swojego adresu IP. Klikając przycisk "Like" serwisu Facebook podczas zalogowania na swoim koncie Facebook, mogą Państwo powiązać treści naszych stron na Państwa profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez serwis Facebook. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, by Facebook przyporządkowywał wizytę na Państwa koncie użytkownika serwisu Facebook, prosimy wylogować się z Państwa konta użytkownika serwisu Facebook.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach implementowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, mogą Państwo powiązać treści naszych stron ze swoim profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez Instagram.

Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy webowej Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły transferowane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie preferencji użytkowania celem optymalizacji zarówno oferty internetowej jak i swojej reklamy.

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

Serwis reCAPTCHA ma sprawdzać, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową. W celach analitycznych reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie internetowej bądź poczynione przez użytkownika ruchy myszą). Dane zarejestrowane podczas analizy są przekazywane Google.

Analizy reCAPTCHA są dokonywane całkowicie w tle. Użytkowników strony internetowej nie informuje się o dokonywaniu analizy.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanych programów szpiegujących oraz przed wiadomościami SPAM.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google są dostępne pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Do góry